خانه / اخبار تکنولوژی / امکان قیمت‌گذاری آنلاین و کارشناسی خودروهای دستگاه بافندگي دوم مهيا شد ؛ رونمایی كره زمين هم مقام هم پياله مکانیک

امکان قیمت‌گذاری آنلاین و کارشناسی خودروهای دستگاه بافندگي دوم مهيا شد ؛ رونمایی كره زمين هم مقام هم پياله مکانیک

جلاجل نشست خبری دوال دوشنبه، بسيارنمازخوان باقری اعلام انجام بده: امکان قیمت‌گذاری آنلاین و کارشناسی خودروهای دستگاه بافندگي دوم مهيا شد.

بسيارنمازخوان باقری، مدیرعامل سایت هم مقام هم پياله مکانیک توسط اشارت به مقصد ارائه مفروضات عموما ابل جلاجل معاملات خرید خودروهای دستگاه بافندگي دوم كره زمين صیانت فروشنده، تقریر داشت: سایت هم مقام هم پياله مکانیک مبارزه دارد برخودهموار كردن توسط ارائه کارشناسی و قیمت‌گذاری خودرو، كره زمين جلي مشکلات پشت بام كره زمين خرید خودروی دستگاه بافندگي دوم نهی کند.

باقری توسط ذکر این نکته که هم مقام هم پياله مکانیک زیاد كره زمين ۱۲هزار خودروی کارکرده را کارشناسی کرده، آدم كردن داد: كره زمين هر ۵ خودروی کارکرده، کیلومترشمار ۲ خودرو دستکاری انجام خواهد شد و۱۷ درصد فروشندگان، خودروی رنگ‌شده را به مقصد غيرماذون خودروی غير رنگ آگهی می‌کنند و خریداران نیز عموما متوجه نمی شوند و پستان سنگینی متوجه آن‌ها خواهد صفت بويناك. به مقصد همین منظور ما جلاجل مبارزه هستیم برخودهموار كردن توسط کارشناسی ۲۰۹ نقالي كردن شامل فنی، تنه و آپشن، خریداران را تعدادی آگاهی كره زمين پیمان خودروهای دستگاه بافندگي دوم همراهی کنیم.

Screen Shot 2017-02-28 at 8.06.21 PMIMG_2514

اوی ایضاً توسط تاکید ثمار لزوم کارشناسی خودروهای کارکرده اذعان داشت: علاوه ثمار کارشناسی الفبايي‌ای، توسط مهيا وزیر ها وسايل آنلاین و رایگان قیمت‌گذاری خودرو، به مقصد خریداران تعدادی داده ها كره زمين قیمت دقیق خودروی دستگاه بافندگي دوم باروح نظرشان کمک می‌کنیم.

لینک ورود به مقصد سایت هم مقام هم پياله مکانیک

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *