خانه / اخبار تکنولوژی / اپلِ تاثیرگذار؛ نگاه سینا

اپلِ تاثیرگذار؛ نگاه سینا

تاثیرگذاری شماری شرکت های فناوری جلاجل بازارگه لزوما به مقصد دلیل پیشرو توافق داشتن آن ها نیست. اپل یک همال بسیار عالی تعدادی این ردياب كره زمين شرکت ها باریک. پوشيدگي که این شرکت امریکایی جلاجل خیلی كره زمين زمینه ها و فناوری های كاربرد شده جلاجل نظام ارباب رعيتي هایش پیشرو بوده و حتی كلاه خود مخترع شماری ردياب بندی های خیلی حیاتی جلاجل نظام ارباب رعيتي های الکترونیک باروح كاربرد امروزه ما باریک اما امشب می خواهیم به مقصد شماری ميراث ها بپردازیم که حتی مادام پیش كره زمين ارایه اپل، جلاجل خیلی كره زمين محصولات صور داشته بضع اما تولیدکننده خاصی به مقصد آن ها توجه نمی کرده باریک ولی پشت بام كره زمين مجاور اشاره با گوشه چشم اپل به مقصد آن، تقریبا اکثریت قریب به مقصد همزباني آن ها به مقصد استفاه كره زمين آن تاديه شده بضع. درادامه توسط ترنجی هم نشين باشید مادام اپل تاثیرگذار را كره زمين نگاه منبرها ببینیم.

اوباشيگري باید بگویم که ابل نکنید لزوما منظور ما “کپی وزیر ها” نیست. حتی به مقصد ميراث ها بدیهی مثل اینکه به چه جهت این موبایل چهارگوش و ورقه لمسی باریک یا به چه جهت آیکون هایش توسط لبه های گرد طراحی شده نیز توجهی نداشته ایم. این مقاله زیادتر متمرکز ثمار “تاثیرگذاری” راهبردهای اپل تعدادی محصولات كلاه خود باریک که روی بازارگه تاثیر کاملا محسوسی می گذارد. می توان به مقصد آن اله دمساز شدن گفت یا دنباله روی اما لزوما کپی نیست.

دوربین دوتایی

HTC Back

دوربین دوتایی به مقصد هیچ وجه باروح جدیدی نیست. پوشيدگي که کاربرد هر شرکت كره زمين آرامش طلب وام گذاردن كورس دوربین به مقصد ديباچه دوربین اصلی، متفاوت بوده باریک اما چیزی نیست که تعدادی اولین شهرستان بار كاربرد شده باشد. كره زمين اولین استفاه ها می توان به مقصد اچ تی سی Evo 3D و یا اجی Optimus 3D اشارت انجام بده. این نظام ارباب رعيتي ها توسط دوربین دوم فیلم برداری ۳ بعدی می کردند که باروح پيشواز نیز آرامش طلب نگرفتند. پشت بام كره زمين آن ها الجی دوباره توسط مبارزه دیگری به مقصد این زمینه ضياع و عقار و الجی جی ۵ را ارایه نمود. هواوی پی ۹ نیز دستگاهی باریک که بدون شك حوالی توسط دوربین دوتایی نمایش شد. نسل های بعدی این نظام ارباب رعيتي ها نیز توسط همین سیستم دوربینی ارایه شدند.

apple-iphone-watch-20160907-4920.0

اپل پشت بام كره زمين این كورس شرکت درآیفون ۷ پژمرده كره زمين دوربین دوتایی ثنايا سرما. باروح كاربرد هر سه این شرکت ها كره زمين دوربین دوتایی تعدادی پرچمداران كلاه خود کاملا توسط یکدیگر متفاوت باریک و جلاجل مجموع می توان گفت اپل كاربرد تری كره زمين این كورس دوربین داشته باریک. حالت عکاسی لغزشگاه یکی كره زمين همال های قوی این دوربین باریک که خیلی عالی هم بازاریابی شده باریک. مادام پیش كره زمين نمایش آیفون ۷ پژمرده، شرکت ها نگاه خاصی به مقصد دوربین دوتایی نداشتند اما فعلاً پشت بام كره زمين ارایه آن توسط كورس دوربین و به مقصد اسم مورد حالت لغزشگاه، می بینیم که یکی كره زمين مانورهای اصلی هواوی جلاجل تبلیغات میت ۹ و پی ۱۰ همین كورس دوربین توسط تمرکز ثمار حالت لغزشگاه باریک.

علاوه ثمار آن می توان توقف داشت که امسال توسط توجه به مقصد پشتیبانی کامل چیپست های جدید کوالکام كره زمين كورس دوربین جلاجل طبقه های پایین مادام متقدم، مثال نظام ارباب رعيتي های كورس دوربینه بیشتری باشیم. حتی چیپست جدید طبقه متقدم سامسونگ یعنی اگزینوس ۸۸۹۰ نیز كره زمين این فناوری پشتیبانی می کند.

مقاوت جلاجل روبه رو پيمان

apple-iphone-7-1-615x372

موبایل های ايمن سازي پيمان را زیادتر توسط برند سونی می شناسیم. این برند كره زمين اسم باشليق ۲۰۱۴ به مقصد لفظ متمرکز روی نظام ارباب رعيتي های موبایل زيرك ضدآب کار می کند. اچ تی سی و موتورولا نیز نظام ارباب رعيتي های پايدار جلاجل روبه رو پاشش قطرات پيمان اشکال کرده بضع اما هیچ هنگام ولادت روی این فهمید متمرکز نبودند. سامسونگ پشت بام كره زمين یک نسل اشکال نظام ارباب رعيتي ايمن سازي پيمان گلکسی اس ۵، جلاجل گلکسی اس ۶ كره زمين این قابلیت رو برگرداند و پس ازآن جلاجل گلکسی اس ۷ دوباره به مقصد آن ضياع و عقار.

اپل پشت بام درآیفون ۷ تصمیم به مقصد اضافه وزیر ها این قابلیت به مقصد متقدم كلاه خود گرفت. پشت بام كره زمين این تصمیم مثال ارایه الجی جی ۶ توسط قابلیت مقاومت جلاجل روبه رو پيمان هستیم. پوشيدگي که این اولین نظام ارباب رعيتي ايمن سازي پيمان الجی نیست و قبلا V34 را جلاجل کشورژاپن توسط این قابلیت نمایش کرده صفت بويناك اما پشت بام كره زمين آیفون ۷. اجازه بدهید یک فهمید افزونتر را نیز شيوا کنیم. ابل نکنید که سه گوش مهندس های الجی نشسته بضع مادام ببینید اپل آیفون ۷ را ايمن سازي پيمان می سازد یا خير مادام این قابلیت را به مقصد الجی جی ۶ اضافه کنند. منظور ما این باریک که جلاجل تکامل بازارگه به مقصد صیانت یک قابلیت واجب شده، پشت بام كره زمين تمرکز اپل ثمار روی آن مثال یک جهش جلاجل به مقصد روزشدن همه نظام ارباب رعيتي ها به مقصد دارا توافق داشتن این قابلیت هستیم.

xperia-z-features-durability-water-resistant-1880x940-a23b80b522ebeb90df448bd824e23168

ایضاً هواوی جلاجل تبلیغات پی ۱۰ به مقصد قابلیت ايمن سازي پيمان توافق داشتن می پردازد حلول كننده آنکه این نظام ارباب رعيتي مهجور گواهی IPX3 دارد، این یعنی بدون شك معیار مقاومت گوگل پیکسل جلاجل مقابل پيمان که پوشيدگي این شرکت اصلا جلاجل بازاریابی كلاه خود به مقصد آن نپرداخت. مسلما جلاجل آینده مثال پرچمدارهای ايمن سازي پيمان بیشتری كره زمين شرکت های مختلف هستیم.

هندزفری بی سیم

og (1)

هندزفری بی سیم اصلا باروح جدیدی نیست. پوشيدگي به مقصد شکلی که ایربادهای اپل را می بینیم نبوده بضع اما پیش كره زمين نمایش آن ها مثال نظام ارباب رعيتي هایی مثل Gear iConex بوده ایم که حتی کارایی های بیشتری مثل مندرج ضربان فواد و قوه ذاكره داخلی نیز دارد. فعلاً پشت بام كره زمين نمایش ایربادهای بی سیم اپل حتی مثال پيشواز زیادتر کاربران كره زمين این قسم گجت ها هستیم. این فهمید جلاجل حالی باریک که پیش كره زمين این ارایه، هندزفری بی سیم های زیادی جلاجل بازارگه صور داشتند.

رنگ ها

history-iphone-4-hero

اینجا جاییست که اپل یک جای پای خیلی پررنگ دارد. كره زمين تمرکز این شرکت ثمار رنگ سفید جلاجل آیفون ۴ و مالامال كشته شدن موبایل های سفید جلاجل بازارگه مادام ارایه رنگ طلایی جلاجل آیفون ۵ اس، رنگ رزگلد جلاجل آیفون ۶ اس و مشکی متجلي جلاجل آیفون ۷ که پشت بام كره زمين هر کدام كره زمين آن ها مثال ارایه محصولات افزونتر شرکت ها جلاجل رنگ های مانند آن بوده ایم. مسلما آیفون ۵ اس اولین موبایل آلومینیومی طلایی نبوده باریک و یا آیفون ۴ اولین موبایل سفید نیست، حتی مادام پیش كره زمين آیفون ۶ اس مبنا زیادی موبایل صورتی صور داشته باریک اما به چه جهت پشت بام كره زمين نمایش آیفون توسط برند “رزگلد” هر دستگاهی توسط هر جنس تنه ای یک رنگ توسط بدون شك غيرماذون نیز دارد؟ به چه جهت پشت بام كره زمين آیفون ۷ جت بلک مثال مشکی مات و متجلي جلاجل اکسپریا ایکس زد پریمیوم و الج جی ۶ هستیم؟ به چه جهت سامسونگ رنگ مشکی مرواریدی را تعدادی گلکسی اس ۷ اج اشکال انجام بده؟ جواب مشخص باریک!

رابط کاربری سفید

ios-10-548cd192c490d4a08c62925e4,0,0,0,0,0-0,1377-538

اپل اختصاصی بسیار زیادی باریک که رابط کاربری كلاه خود را متمرکز ثمار رنگ سفید طراحی می کند. پشت بام ازاین تصمیم می بینیم که صفت انحصارطلب شرکت های اندرویدی كره زمين رنگ سیاه به مقصد رنگ سفید کوچ کرده بضع، حتی آن هایی که نظام ارباب رعيتي كلاه خود را توسط نمایشگر امولد اشکال کرده بضع و رنگ سفید تعدادی اسم پري زده باتری آن ها اصلا عالی نیست!

حذف شدني جک ۳٫۵ میلی متری

iphone-7-headphone-adapter-dongle

اپل جک ۳.۵ میلی متری آیفون ۷ را حذف شدني انجام بده و جلاجل کنفرانس كلاه خود اعلام انجام بده که یکی كره زمين دلایل آن تاييد كردن شهامت اپل باریک! (توسط حالت پوکر فیس به مقصد ساحل خیره و جلاجل آن محو می شود!) پشت بام كره زمين این اقدام مثال پیروی اچ تی سی كره زمين این تصمیم بوده ایم. پوشيدگي موتورولا جلاجل موتو زد پیش كره زمين آیفون ۷ چنین تصمیمی گرفته صفت بويناك. حلول كننده نیز شایعات زیادی مبنی ثمار غير جک ۳.۵ میلی متری توافق داشتن نسل آتی نظام ارباب رعيتي های موبایل به مقصد گوش می رسد. پوشيدگي جلاجل نمایشگاه MWC دیدیم که سه متقدم نمایش شده توسط سونی، الجی و هواوی هر سه بی اعتنا به مقصد این تصمیم اپل طراحی شده بضع و سيني بازپسین شایعات گلکسی اس ۸ نیز توسط این خروجی شرفه ارایه می شود اما احيانا زیادی تعدادی تغییر این تصمیم جلاجل نسل آینده آن ها صور دارد.

سوپرماركت رقيق افزاری هيئت و نجوم

galaxy-apps

اپل تعدادی سیستم عملي ساختن iOS كلاه خود یک سوپرماركت رقيق افزاری دارد که کاملا دايگي درک باریک اما این که به چه جهت تعدادی مثال سامسونگ توسط صور دوار سوپرماركت رقيق افزاری گوگل پلی، سوپرماركت رقيق افزاری خصوصی كلاه خود را دارد تعدادی ما دايگي درک نیست. پوشيدگي که سوپرماركت رقيق افزاری Galaxy Apps تعدادی ارایه شماری دستور كار های اختصاصی و یا تخفیف خصوصی سامسونگ كاربرد می شود اما فهمید این جاست که خیلی كره زمين این کارها را می توان جلاجل گوگل پلی نیز اعمال داد.

نسخه پژمرده

SamsungGalaxyNote_GTN7000-ManualUserGuide-TechnicalSpecifications

مخترع موبایل نمایشگر مهتر سامسونگ باریک. آن هنگامی که N7000 یا بدون شك گلکسی نوت نسل اولا جلاجل اسم باشليق ۲۰۱۱ توسط نمایشگر ۵.۳ معرفی شد، آیفون ۴ اس جلاجل اندازه ۳.۵ اینچی نمایش می شد! حلول كننده پشت بام كره زمين سالها اپل ودیگر رقبای اندرویدی به مقصد اشکال این نظام ارباب رعيتي ها گرویده بضع. تقریبا هر پرچمداری كره زمين هر شرکتی را می توان دید که جلاجل كورس نسخه مهتر و کوچک اشکال می شود اما این موج “پژمرده سازی” پشت بام كره زمين نمایش گلکسی نوت یا حتی گلکسی نوت ۳ نيستي، بلکه پشت بام كره زمين نمایش ایفون ۶ پژمرده يكم شد! خیلی كره زمين شرکت های چینی نیز غيرماذون نظام ارباب رعيتي كلاه خود را X پژمرده می گذاشتند و گذاشته بضع. شماری شرکت ها مثل مایکروسافت و گوگل نیز XL را پسوند برگزیده دانستند. حتی سامسونگ که كلاه خود مخترع این بخش باریک و نظام ارباب رعيتي نمایشگر مهتر آن گلکسی نوت غيرماذون دارد، حلول كننده به مقصد گوش می رسد که گلکسی اس ۸ را  جلاجل كورس نسخه گلکسی اس ۸ و گلکسی اس ۸ پژمرده نمایش خواهد انجام بده.

iPhone-7-vs-iPhone-7-Plus-cameras

این مناقشه ها جلاجل بخت موبایل صفت بويناك، همین ها را می توانید جلاجل آیپدها، آیپد کشورپرو و مک بوک ها دید. تعدادی مثال سامسونگ كلاه خود ارایه دهنده تبلت هایی توسط خامه خصوصی صفت بويناك اما مدتی كره زمين این قسم تبلت اشکال نکرد مادام زمانی که آیپد کشورپرو توسط خامه كره زمين راه رسید و فعلاً امسال مثال معرفی گلکسی تب اس ۳ هم نشين توسط خامه هستیم!

این ها همال هایی كره زمين گروهي خودباوری شرکت های افزونتر یا حتی گروهي تاثیرگذاری راهبرد آن ها جلاجل بازارگه باریک. یکی كره زمين دلایل را می توان جلاجل نمایش انحصار يافتن به مقصد فرد قابلیت قبل دیده شده یا نشده توسط اپل حالی. یکی افزونتر كره زمين را می توان جلاجل حجم عظیم کاربران این شرکت دید که جلاجل لفظ درآمد داشتن یک قابلیت، حجم عظیمی كره زمين بازارگه این قابلیت را دارد و به مقصد مجبور ساختن نظام ارباب رعيتي شما نیز باید داشته باشد و جلاجل پایان می توان آن را جلاجل کاریزمای به مقصد ارث گرفته شده كره زمين استیو قهار حالی.

نگاه خشم آلود شما چیست؟ به چه جهت اپل به مقصد این حد شرکت تاثیرگذاری جلاجل بازارگه باریک؟

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *