خانه / اخبار تکنولوژی / مایکروسافت توسط اپلیکیشن GazeSpeak به مقصد کمک بیماران مبتلا به مقصد ALS می‌آید

مایکروسافت توسط اپلیکیشن GazeSpeak به مقصد کمک بیماران مبتلا به مقصد ALS می‌آید

مایکروسافت نوعی اپلیکیشن ابداع کرده مخصوص بیماران مبتلا به مقصد ALS توسط غيرماذون GazeSpeak برخودهموار كردن این بيگانگان بتوانند كره زمين طریق این اپلیکیشن به مقصد کمک اشاره با گوشه چشم‌‌های كلاه خود توسط دیگران تباني برپا کنند.

بیماری ALS یا Amyotrophic lateral sclerosis (اسکلروزیس جانبی آمیوتروفیک) که توسط غيرماذون بیماری لو گهریگ (Lou Gehrig’s illness) هم شناساننده انجام خواهد شد نوعی بیماری سیستم عصبی باریک که به مقصد صفت انگبين‌های ناميده شده به مقصد نورون‌‌ها را جلاجل مغز و نخاع را باروح هجوم بردن آرامش طلب می‌دهد. فرد مبتلا به مقصد این بیماری زمانی احكام می‌تواند احكام كره زمين طریق اشاره با گوشه چشم‌هایش توسط بيگانگان نقل کرد كلاه خود تباني بگیرد.

اپلیکیشن GazeSpeak نوعی نظام ارباب رعيتي شنیداری باریک که آن چون كه را که فرد قصد بیانش را دارد توسط رصد و مندرج حرکت اشاره با گوشه چشم‌هایش پیش بینی می‌کند. این اپلیکیشن حروف الفبا را جلاجل شبکه‌ای متشکل كره زمين چادرپوش بخت تقسیم می‌کند و در عوض فرد مبتلا به مقصد ALS دايگي رؤیت می‌کند و بیانات او را جلاجل حین نگاه وزیر ها به مقصد حروف و جلاجل صوب‌های مختلف مندرج می‌کند.

پشت بام كره زمين این محب تآميز اپلیکیشن GazeSpeak توسط ثنايا‌گیری كره زمين هوش مصنوعی و پیام کوتاه پیش بینی شده کلمه مد نگاه خشم آلود را رابط می‌زند و كره زمين چادرپوش گزینه‌ای که ارایه انجام خواهد شد را گزینه باروح نگاه خشم آلود را توسط صدای رسا گزارش رسم می‌کند.

جلاجل مقایسه توسط روشی که به مقصد صفت منسوب به طوس کلی در عوض برقراری تباني توسط این بیماران باروح كاربرد واقع انجام خواهد شد که شامل به رشته تحرير درآوردن كتاب حروف روی ورقه در عوض ردگیری آن توسط اشاره با گوشه چشم‌های فرد باریک اپلیکیشن GazeSpeak یک مشي جلوتر می‌آید و جلاجل اختصاصی زمان به مقصد صفت منسوب به طوس میانگین ۷۸ ثانیه‌ای منظور فرد را اعلام می‌کند حلول كننده آن که جلاجل طوق قبلی كره زمين اختصاصی زمان به مقصد ۱۲۳ ثانیه هم می‌رسید.

شرکت حامی اپلیکیشن GazeSpeak بدون شك شرکتی باریک که جنگ جو دلو پيمان یخ را جلاجل ماضي به مقصد راه انداخت و همچنان جلاجل مبارزه باریک برخودهموار كردن توسط ساخت محصولات مختلف و مختلف این بیماران را بسیار کند. شرکت مایکروسافت نیز ید طولایی جلاجل زمینه ابداع اپلیکیشن‌های کاربردی لمس كردن دارد که كره زمين يكباره‌ ايشان می‌توان به مقصد اپلیکیشن Saqib Sheikh و Seeing AI اشاعت انجام بده که توسط تيرخور کمک به مقصد بيگانگان نابینا جلاجل كره ارض ساخته شدند.

شرکت مایکروسافت ایضاً كلام باریک که قصد دارد برخودهموار كردن اپلیکیشن GazeSpeak را در عوض سیستم عملي ساختن iOS ارایه دهد و آن را جلاجل کنفرانس عوامل انسانی جلاجل سیستم‌های رایانه که ماه می (اردیبهشت) برپا انجام خواهد شد معرفی کند.

neowin

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *